Logo Bioclimateam reformas ecológicas integrales
ContactE
Logo Bioclimateam reformas ecológicas integrales negro
Contacte
Logo Bioclimateam reformas ecológicas integrales
ContactE

L'energia als edificis

Publicat el dia
26/08/2019

L'energia està present de manera molt important als edificis. Quan pensem en el nostre habitatge, l'energia és un punt molt important a considerar. Els edificis més eficients també proporcionen un major confort i són un dels pilars d'un nou model energètic que ha de ser net, distribuït i amb els ciutadans al centre.

Per reduir el consum d'energia, són importants els següents conceptes

  • Que l'edifici necessiti poca energia per aconseguir el confort tèrmic dels seus usuaris. Això s'aconsegueix amb les façanes i cobertes ben aïllades, uns vidres eficients, proteccions solars i evitant infiltracions.
  • Que l'edifici consumeixi poca energia, amb instal·lacions tèrmiques eficients (aero-tèrmia, calderes de condensació, recuperadors de calor...)
  • Que l'edifici generi energia, amb instal·lacions solars tèrmiques i / o fotovoltaiques, aero-tèrmia, biomassa...
  • Que es pugui gestionar i visualitzar l'energia consumida i generada, mitjançant equips de control (domòtica).

Font ICAEN

També et pot interessar

2010 - 2024 Bioclimateam. 
leaf