Logo Bioclimateam reformas ecológicas integrales
ContactE
Logo Bioclimateam reformas ecológicas integrales negro
Contacte
Logo Bioclimateam reformas ecológicas integrales
ContactE

Política de privacitat

El responsable del tractament de les dades recollides és The Eco Housing Project, S.L., amb domicili al carrer Provença, 214, 7º2ª, 08036 Barcelona, ​​així com el legítim titular de la pàgina web https://bioclimateam.com/, i de tots els subdominis i directoris inclosos en el mateix (en endavant "Lloc Web"). 

Aquesta política de privacitat té per objecte facilitar informació sobre els drets que l'assisteixen en virtut de l'Reglament General de Protecció de Dades ( "RGPD"). Pot posar-se en contacte amb The Eco Housing Project, S.L. per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, al correu electrònic: contacte@bioclimateam.com

Aquest lloc web s'ha adaptat a les exigències; 1) de l'Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i per qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD). 2) A la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Finalitat del tractament de les dades personals

Tractarem les seves dades personals, recollides a través del Lloc Web, amb les següents finalitats: 

a) Enviament de la informació sol·licitada per l'interessat. 

b) En cas de contractació d'algun dels serveis oferts per The Eco Housing Project, S.L., per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei. 

c) Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat dels serveis i esdeveniments de The Eco Housing Project, S.L.

d) Publicar els comentaris que realitzi en el bloc de The Eco Housing Project, S.L.

Legitimació

El tractament de les seves dades es realitza amb la base jurídica consistent de la legitimació que atorga la seva sol·licitud d'informació i / o la contractació a The Eco Housing Project, S.L. d'alguns dels serveis que oferim, els termes i condicions es posaran a la seva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació. 

Li recordem que disposa del dret a retirar el consentiment per a qualsevol finalitat específica atorgada en el seu moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris

The Eco Housing Project, S.L., no comunicarà les dades a cap tercer aliè, llevat obligació legal o se n'informi de manera expressa. 

Com encarregats de tractament que poden tenir accés a les dades personals de l'interessat, el Responsable té contractats els serveis de les següents empreses: 

Assessoria / Gestoria: l'empresa contractada tractarà les dades amb l'única finalitat de realitzar els seus serveis d'assessoria / gestoria a The Eco Housing Project, S.L. I sempre en el marc de compliment de la normativa de protecció de dades i respectant un acord de confidencialitat.

Drets

Pot exercitar els drets que la normativa en matèria de protecció de dades li reconeix: 

  • Dret d'accés a les seves dades personals
  • Dret de sol·licitar la rectificació de les dades inexactes
  • Dret de sol·licitar la supressió de les seves dades, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
  • En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret d'oposició a el tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà sol·licitar el seu dret a la portabilitat de les dades.
  • Dret a revocar el consentiment atorgat.

Podrà exercir aquests drets dirigint una comunicació a la següent adreça de correu electrònic: contacte@bioclimateam.com, o a la següent adreça postal: 

- carrer Provença, 214, 7º2ª, 08036 Barcelona.

Termini de conservació de les dades

En cas d'exercir el seu dret de supressió, les seves dades seran bloquejades i conservades de forma restringida a disposició de les autoritats competents durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats a l'interessat. 

Quan ja no sigui necessari per a tals fins, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Seguretat de les seves dades personals

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l'informem que s'han adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per evitar la seva alteració, pèrdua, i / o tractaments o accessos no autoritzats. 

És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi una modificació d'aquests.

Confidencialitat

Les dades personals que puguem demanar a través del lloc web o per mitjà de les diferents comunicacions que mantinguem, seran tractades amb confidencialitat, comprometent-nos a guardar secret respecte d'aquests d'acord amb el que estableix la legislació aplicable. 

No cedirem ni comunicarem a cap tercer les seves dades, excepte en els casos legalment previstos, o llevat que ens hagués autoritzat de forma expressa.

Cookies

Les cookies són petites unitats d'informació necessàries per poder identificar-te com a usuari durant la teva visita en línia a la nostra web.  Pots trobar més informació sobre la nostra política de cookies en el següent enllaç: cookies

Actualització de la política de privacitat

És possible que s'hagi d'actualitzar aquesta Política de Privacitat. Et comunicarem qualsevol canvi en la present política de privacitat que pugui afectar el tractament de les teves dades personals. 

Et recomanem que llegeixis la nostra Política de Privadesa i et mantinguis informat de les nostres pràctiques. 

La política de privacitat ha estat actualitzada a data 07/09/2020.

2010 - 2023 Bioclimateam. 
leaf