Logo Bioclimateam reformas ecológicas integrales
ContactE
Logo Bioclimateam reformas ecológicas integrales negro
Contacte
Logo Bioclimateam reformas ecológicas integrales
ContactE
Antena de telefonia a casa Bioclimateam

Tinc una antena de telefonia prop de casa què puc fer?

Publicat el dia
08/07/2020

Si tens una antena de telefonia prop de casa, com és cada dia més habitual, el més és important és que demanis a un especialista que mesuri la radiació per valorar si és nociva.

Mitjançant un escàner de radiofreqüències es pot realitzar aquest mesurament des de la nostra mateixa llar. Per exemple en un edifici a 30 metres de l'antena, al setè pis el mesurament ens pot donar 50 mW / m2 (1), al tercer pis haver baixat a 3 mW / m2 i a peu de carrer que només sigui de 0,4 mW / m2.

Per tant, en situacions que ens poden causar inquietud, si veiem una antena de telefonia a prop de casa no ens posem nerviosos però actuem i medim l´impacte real a casa nostra.

Suposem que el mesurament ens dóna un valor alt del qual ens hem de protegir (sobretot si està als dormitoris o en zones en les que passem moltes hores). Què podem fer? Podem posar un apantallat electromagnètic de les radiacions, és a dir, una protecció a la radiació que ens vé de l'exterior.

Si són portes o finestres podem col·locar cortines especials que podrien reduir-la fins a un 90%. Si parlem de parets tenim des de pintures especials fins a materials que redueixen de forma dràstica la radiació, depèn de cada cas i de la seva intensitat.

Una vegada ja estem protegits pot aparèixer un altre problema: la pèrdua de cobertura mòbil com a causa de l´apantallament. Hi ha fàcils solucions: podem optar per sistemes de cable o ethernet, que són sistemes més ràpids i segurs i no tenen riscos per a la salut. Si no podem renunciar a la connexió per línia mòbil o wifi, podem habilitar alguna zona de l'habitatge sense apantallat evitant que sigui en zones on passem moltes hores relaxats o descansant.

Per acabar aquí veureu els factors que s'han de tenir en compte a l'analitzar l'afectació de les antenes sobre la salut:

1. Factor tècnic. Té a veure directament amb la potència i la freqüència de l'antena, és el més medible.

2. Factor espacial. És a dir, on està col·locada l'antena: alçada, distància i angle. Per exemple una antena que estigui a prop però molt alta pot irradiar-nos menys que una altra més llunyana però que estigui a la nostra alçada.

3. Factor arquitectònic. Què tenim entre l'antena i nosaltres? Per exemple un mur de càrrega de 30cm de gruix disminueix el senyal gairebé un 50% mentre que una finestra permet el pas del 100% de radiació..

4. Factor temporal. Dues variables influeixen: el temps d'exposició i la seva intensitat. Per exemple una exposició breu de gran intensitat (telèfon mòbil) pot tenir el mateix efecte nociu que l'exposició continuada a una font de poca intensitat.

5. Factor personal. Cada persona és un món i aquests camps electromagnètics ens afecten de forma diferent però cal parar especial atenció a col·lectius amb més risc com ara: la infància, l´adolescència, la gent gran, les persones malaltes o les dones embarassades.

6. Factor sinèrgic. És a dir, quan altres situacions poden coincidir per augmentar l'efecte negatiu de l'antena sobre la salut, com per exemple altres camps electromagnètics, l'ús de determinats medicaments, estrès, pol·lució química, radioactivitat...

Un últim punt: tenim una reglamentació jurídica que ens protegeix en cas que les companyies telefòniques la incompleixin i hi advocats especialitzats en medi ambient i en regulació urbanística que poden defensar el nostre dret.

(1) Densitat de potència en watts per metre quadrat (W / m2) o per a camps febles en milivatios per metre quadrat (mW / m2)

També et pot interessar

2010 - 2024 Bioclimateam. 
leaf